Golf – en kort historik

Golfens historia är lång, men man vet faktiskt inte hur lång. Ursprunget är en väldigt oklar och omdebatterad fråga. Åsikten att sporten utvecklades någon gång i medeltida Skottland är dock ganska allmänt accepterad idag.

Tidigaste anmärkningar

Den tidigaste skriften man hittat golf omnämnt är från 1457 då ett proklamering från det skotska parlamentet utfört av kung Jakob II av Skottland. I detta förbjöds faktiskt spelandet av både ”gowf” och ”futball” då de ansågs vara en distraktion från bågskytteträning för militära syften. Liknande förbud har man även hittar från 1471 och 1491 där golf beskrivits som en ”olönsam sport”. Maria Stuart anklagades 1567 av sina politiska fiender för att ha spelat golf efter hennes andra make, Henry Stuart, lord Darnley, blev mördad. I ett officiellt dokument från ett stadsfullmäktigemöte i Edinburgh 1592 omnämns även golf som en aktivitet som bör undvikas på sabbaten. Och med alla dessa förbjud och restriktioner är det ju klart och tydligt en aktivitet som många ägnade sig åt, annars hade det ju knappast funnits anledningar att säga åt folket att sluta med dem.

Den första spridningen

Trots det uppenbara popularitet golf hade fått i Skottland dröjde det så länge som till 1800-talet innan golfen spred sig utanför landet. Föga förvånande var det resten av Storbritannien som var först att anamma sporten. Att spridningen kom när den kom kan till viss del, somliga skulle nog säga till stor del, tillskrivas drottning Victoria och prins Albert som var väldigt förtjust i Skottland och därmed bidrog till den ökade turism som Skottland såg under mitten av 1800-talet. Det dröjde dock till slutet på detta århundrade innan golf blev riktigt populärt utanför Skottland.

Över Atlanten

Som golfen etablerade sig i Storbritannien kom den även till alla brittiska kolonier, både forna och dåvarande. Den viktigaste i bland dessa för framtida golfhistoria var så klart USA, där tecken på att golf spelades kunde spåras så lång tillbaka som 1739, men det var först på 1800-talets slut som golf som en sport började befästa sig ordentligt. 1910 fanns det 267 golfklubbar i USA, och det ökade till hela 1 100 redan 1932. Under 1950-talet blev golfen den första sport där man utvecklade ett fantasysportsystem, något som vi mer är bekant med i andra områden idag.

In i Sverige

Med Sveriges närhet till de brittiska öarna var vi ganska tidiga, globalt sett, men att börja spela golf. Den första svenska golfklubben ”Göteborgs Golf Klubb” bildades 1902, men det var väldigt få som faktiskt spelade. Det tog ett tag för oss att verkligen börja spela golf i någon större utsträckning och drygt femtio år efter introduktionen fanns det fortfarande bara 38 klubbar och omkring 7 000 spelare i hela Sverige. Den riktiga boomen i svensk golf kom faktiskt så sent som mellan 1980 och 2000.