Grunderna i golf

GolfsvingGrundreglerna i golf är extremt enkla. Att på så få slag som möjligt slå en boll från utslagsplats ner i ett hål i marken. Men för att få spela golf på golfbanor krävs att man först tar ett så kallat ”Grönt kort”. Detta innebär att man visar golfklubben att man är väl insatt i sporten både gällande teoretiska kunskaper och praktiska kunskaper. För trots sportens i grunden enkla regler finns det en hel del att ta hänsyn till.Däremot finns det alternativ för de som inte vill sätta sig in i sporten till sin helhet. Många golfklubbar erbjuder nämligen två alternativ på sina banor. De finare banorna är enbart för de med grönt kort. De något sämre (men fortfarande med mycket hög kvalité) är så kallade pay and play-banor. Detta innebär att man inte behöver ha någon speciell förkunskap om sporten. Några klubbor eller bollar behöver man inte heller ha med sig utan detta går att hyra av golfklubben. Men även om det är fritt fram att gå ut på banan utan någon kunskap så blir golf betydligt roligare om man kan hantera klubborna på rätt sätt. Att lägga någon timme på ranchen är därför en stor fördel. Här tränar man enbart på att slå ut bollen från en utslagsplats. För några tior får man en hink med bollar som man sedan kan träna med. Den som vill ta ännu ett steg kan hyra in en instruktör som lär ut grunderna i sporten. Då man ofta är flera som ska spela samtidigt kan man gå samman och dela på kostnaden vilket gör att det inte blir speciellt dyrt. Däremot kommer kommande golfrunda bli betydligt enklare och roligare när man hanterar grunderna.Golfspelare